Lite motion skadar aldrig, Stalos – Platania en tur på ca 6 km. Kitare finns självklart även här längs stränderna.