Janne skulle hjärna hjälpa till men svensk arbetskraft står inte högt i kurs här på ön, troligen har det med språket att göra.