Kalla västliga vindar gör så att det endast blir en övernattning på den här ön.