Gör två stopp efter Rail i Tyskland innan vi når Rostock.

I Rostock gör vi våra vanliga inköp av blommor på den stora blomsterhallen Grön Finger.
Därefter tar vi färjan till Trelleborg.